European-Cut Diamond Ring - GIA O/P SI1

European-Cut Diamond Ring – GIA O/P SI1